Ons onderwijs

Methodes

Starten met een glimlach. Een positief begin van de dag. De Beatrix kiest bewust voor vriendelijkheid. Van ons mag u goed onderwijs verwachten. Alles om uw kind een stevige basis te geven voor nu en later. Een voorbereiding op de toekomst.

Passend onderwijs

De Koningin Beatrix staat voor inclusief onderwijs. Onze werkwijze is afgestemd op wat uw kind nodig heeft om te leren. Daarvoor zijn ook duidelijke afspraken nodig. Zo is het onderwijs op de Koningin Beatrix voorspelbaar en de school een veilige omgeving voor ieder kind.

Lees meer

Schoolontwikkeling

De Beatrix is altijd in ontwikkeling. Nieuwe opvattingen, inzichten en werkwijzen krijgen de aandacht die ze verdienen. We staan niet stil, maar maken altijd keuzes die passen bij onze leerlingen en visie.

Lees meer