Financiën

De ouderbijdrage op de Beatrix is vrijwillig. Met deze bijdragen verzorgen we bijvoorbeeld activiteiten rondom Kerst en Pasen, maar ook sportdagen en ouderavonden.

Schoolreisjes

Naast de vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage vragen we ook een bijdrage voor het schoolreisje van groep 1 tot en met 7. In groep 8 is dit een bijdrage voor het schoolkamp. Ouders met een lager inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente Ede. Meer hierover leest u op de website van de gemeente.

De betalingen lopen via WIS Collect. https://player.vimeo.com/video/133035617