Ziekte, verlof verzuim

In Nederland geldt een leerplicht. Ieder kind vanaf 5 jaar gaat verplicht naar school. Verlof buiten de vakanties is in principe niet toegestaan. Soms zijn er uitzonderingen. De leerplichtwet onderscheidt twee soorten verlof:

  • Extra verlof als gevolg van het beroep van één van de ouders;
  • Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Een ziek kind kunt u afmelden via Parro. Het kan ook telefonisch op nummer 0318-643802 . Verlof aanvragen kan via het onderstaande formulier.

Het verlofformulier kunt u hier downloaden.

Houd er rekening mee dat verlof minimaal 6 weken van tevoren aan de directie wordt voorgelegd. Verlof wegens gewichtige omstandigheden ontvangen we graag vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim ofwel luxeverzuim is niet de bedoeling. Daarop wordt toezicht gehouden. Wanneer een leerling ongeoorloofd verzuimt, dan kan de directie niet anders dan daar melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over verzuim en verlof vindt u in onze Schoolgids.