Over onze school

Onze school

Op de Beatrix zien we iedereen. Uw kind voelt zich hier veilig. Wederzijds respect en een ander bemoedigen zijn de kern van ons doen en laten. Als een kind zich thuis voelt is er ruimte om te ontdekken. Daar gaan we voor.

Over de organisatieBeleidIdentiteit

Ons team

Ons team vormt een palet van kennis en kunde. Ervaren leerkrachten begeleiden startende juffen en meesters. Ook zijn er teamleden met veel ervaring in gedrag. Zij helpen bijvoorbeeld bij pestgedrag. Anderen zijn deskundig in reken- of taalonderwijs.

Bekijk ons team

Medezeggenschapsraad en oudercommissie

We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en thuis voelt op De Koningin Beatrix. Daarom werken ouders en leerkrachten samen aan een fijne school. De Medezeggenschapsraad en de Oudercommissie zijn daarin onmisbaar. Ouders en teamleden organiseren projecten en vieringen die de schooltijd van uw kind onvergetelijk maken.

Partners

Door samen te werken met verschillende educatieve partners en scholen creëren we een divers aanbod voor ieder kind. Verdiepend onderwijs, extra begeleiding en opvang zijn daardoor altijd binnen handbereik.

Lees meer

Stichting CNS Ede

Open en uitnodigend. Dat is wat wij zijn. Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij bijzonder goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende scholen. Uit alles wat we doen spreken vier woorden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Naar website CNS Ede