Schoolontwikkeling

Wat we doen, willen we goed doen. In het schooljaar 2023-2024 staan daarom deze thema’s centraal:

  • Vreedzame school
  • Rekenen en wiskunde
  • Engels
  • Didactische vaardigheden
  • Thematisch werken
  • ICT vaardigheden
  • Traumasensitief lesgeven

Schoolvisie

Een schoolvisie helpt het team koers bepalen. Het is waar we naartoe willen met de leerlingen en de school. In de visie van de Beatrix zijn kernwaarden als optimistisch, vakkundig, verantwoordelijk, betrokken en respectvol belangrijk. Alle onze keuzes passen bij deze kernwaarden. Teamleden werken samen om deze schoolvisie verder uit te werken in een nieuw schoolplan.

Leren door spel

In groep 1, 2 en 3 leren kinderen door spel. Dat is wat kleuters van nature doen. In spelvorm leert uw kind steeds meer over de echte wereld en hoe we met elkaar omgaan. Door spelenderwijs te herhalen blijft iedere leerling betrokken. Het is de leukste manier van leren.

Rekenen en wiskunde

Een werkgroep van leerkrachten werkt met rekenexperts van CNS Ede aan vernieuwing van het onderwijs. In het schooljaar 2023-2024 werkt het team met een nieuwe rekenmethode die beter aansluit op wat een kind nodig heeft om te leren. Zo wordt ons rekenonderwijs nog beter. En daarmee ook leuker.

Engels

Engelse taal is belangrijk in de moderne wereld. Daarom krijgt ieder kind op de Beatrix al in groep 1 Engelse les door liedjes en spelletjes. Vanaf groep 5 is er meer aandacht voor taalregels met de nieuwe lesmethode Join In. Zelfredzaamheid en plezier zijn de kern van onze Engelse lessen.

Differentiatie

Onderwijs moet passen bij de behoeften van een kind. Daarom houden leerkrachten op De Beatrix goed in de gaten wat een leerling nodig heeft. De juf of meester biedt bijvoorbeeld extra ondersteuning of uitdagende nieuwe lesstof. Daarbij is altijd oog voor de leerstijl die past bij uw kind. Vanaf groep 6 stippelen leerkracht en leerling samen een persoonlijke route naar het voortgezet onderwijs uit.