Methodes

Jonge kinderen zijn van nature ingesteld op spelen. Werkelijkheid en fantasie lopen nog door elkaar heen. Daarom leert uw kind bij ons op school in groep 1,2 en 3 door spelen binnen een aansprekend thema

Leren door spelen

. Door het spel dat de leerkracht aanbiedt ontwikkelt uw kind zich naar een nieuwe fase waar het meer taakgericht is. In spel wordt uw kind zich van steeds meer afspraken/regels uit de echte wereld bewust en krijgen ze betekenis en waarde voor uw kind. Door herhaling van spel leert uw kind verschillende handelingen en leert het de effecten van handelingen kennen. Door het spelend leren is uw kind in hoge mate betrokken en dit biedt de mogelijkheid om veel te leren.

Methodes

Vanaf groep 3 gaat uw kind steeds meer ‘formeel’ leren; lezen, schrijven, rekenen en spelling. De leerkracht geeft uitleg en leert uw kind alle kennis en vaardigheden uit de leerlijnen. De uitleg van de leerkracht staat centraal en gebeurt aan de hand van de stappen: ik doe het voor, wij doen het samen, de leerlingen doen het samen en helpen elkaar, jij doet het zelf. De leerkracht begeleidt uw kind via deze stappen het zelf te kunnen. De kinderen oefenen de lesstof in verschillende methodeboeken, werkboeken en schriften. U krijgt regelmatig een inkijkje hierin op ouderavonden.

Ontwikkeling volgen

De leerkrachten volgen vanaf groep 1 de ontwikkeling van uw kind. In groep 1 en 2 gebruikt de leerkracht hiervoor het volgsysteem ‘Inzichtelijk’. Vanaf groep 3 gebruiken we hiervoor toetsen die horen bij de leerlijnen en methode onafhankelijke Cito- toetsen. Leerkrachten gebruiken observaties in de lessen, de methode toetsen en de methode onafhankelijke toetsen om de uitleg af te stemmen op wat uw kind. Soms heeft uw kind misschien meer uitleg nodig om de leerdoelen te halen en soms kan uw kind al nieuwe leerstof aan. De leerkracht houdt daar dan rekening mee in de volgende periode.