Ik heb een klacht. Wat nu?

Bent u ergens niet blij mee? Dan gaan we graag met u in gesprek. Dat hoort bij ons beleid van Ouderbetrokkenheid 3.0. Uw eerste aanspreekpunt is de leerkracht van uw kind. Toch kan het zijn dat u een probleem hebt waar u met de leerkracht niet uitkomt.

Externe vertrouwenspersoon

Loopt u vast in de gesprekken met een juf ,meester en directie? Dan is het mogelijk om contact op te nemen met onze interne contactpersoon. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u ook contact opnemen met onze externe vertrouwenspersoon.. U vindt de gegevens onder Vertrouwenspersonen of in de Schoolgids.

Verdere stappen

Hebt u nog altijd geen oplossing voor uw probleem? Dan vragen wij u dit kenbaar te maken bij CNS Ede. Zij denken graag mee en kunnen indien nodig bemiddelen. Als dat onvoldoende blijkt kunt u schriftelijk een klacht indienen bij Stichting Geschillen Commissie Bijzonder Onderwijs (GCBO). Op basis van uw klacht kunnen de commissie en de externe vertrouwenspersoon ons aanbevelingen doen. Op de website van CNS Ede vindt u de klachtenregeling.