Over de organisatie

Wij zijn een Vreedzame School. Die aanpak leert kinderen op een positieve manier met elkaar omgaan. Het zorgt ervoor dat elke leerling een positieve bijdrage levert aan de school. Regels en afspraken zijn daarbij belangrijk. Die maken leerkrachten samen met de leerlingen. Zo voelt iedereen zich verantwoordelijk voor elkaar en de omgeving.

Omgaan met conflict

Een conflict of ruzie zien we als leermoment. Het is een kans om je in een ander te verplaatsen. De oudste leerlingen op de Beatrix zijn leerlingmediator. Zij helpen andere kinderen ruzies en conflict op te lossen als zij er zelf niet uitkomen.

Samen met de wijk

Met buurtscholen slaan we de handen ineen voor een Vreedzame Wijk. De jeugd heeft de toekomst. Daarom is er een jeugdwijkraad voor leerlingen van alle betrokken scholen. De kinderen bespreken wat belangrijk is voor hun wijk en hoe ze met elkaar omgaan. Net als op school zijn er in de wijk regels waar iedereen zich aan houdt. Een mooie manier van samenwerken.