Passend onderwijs

We geven een kind wat hij nodig heeft om te leren en wat past binnen het schoolondersteuningsprofiel. Leren kan op de basisleerlijn, met meer ondersteuning of juist met aanvullende taken.

Partners

Past ons onderwijs toch nog niet helemaal bij uw kind? Dan onderzoeken we samen wat hij nodig heeft om wel goed te leren. Daarvoor werken we samen met een aantal partners. De ondersteuning die een leerling nodig heeft, de aanpak en zijn ontwikkeling is vastgelegd in een groeidocument.

De behoefte van een kind

Het zorgteam houdt in de gaten of iedere leerling de hulp krijgt die hij verdient. Heeft uw kind zorgbehoeften waarin de Beatrix niet kan ondersteunen? Dan zoeken we samen naar een andere passende plek. Dat kan zijn op een basisschool met ruimer aanbod op een bepaald thema, maar ook op een school voor speciaal basisonderwijs.